Girls Varsity Golf

Girls+Varsity+Golf

Mikayla Zarate, Writer

 

August 27th, VS Santa Barbara (Lose)

Righetti 245, Santa Barbara 218


August 27th, VS Cabrillo (Win)

Righetti 245, Cabrillo 278


August 29th, VS Dos Peublos (Win)

Righetti 249, Dos Peublos 271


September 3rd, VS Santa Ynez (Lose)

Righetti 261, Santa Ynez 259


September 7th, VS Arroyo Grande (Lose)

Righetti 4, AG 10


September 10th, VS San Marcos (Won)

Righetti 245, San Marcos 280


September 17th, VS Paso Robles (Won)

Righetti 260, Paso 281


September 19th,VS Paso Robles (Won)

Righetti 238, Paso 269


September 24th, VS Atascadero (Won)

Righetti 259, Atascadero 264


September 26th, VS Atascadero (Lose)

Righetti 262, Atascadero 260


October 1st, VS San Luis Obispo (Won)

Righetti 236, SLO 244


October 5th, VS San Luis Obispo (Won)

Righetti 258, SLO 269


Octover 15th, VS Arroyo Grande (Lose) 

Righetti 253, AG 219